Học TậpLớp 5

Toán lớp 5: Luyện tập trang 99

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 99 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập trang 99 của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 99

Bài 1 (trang 99 SGK Toán 5)

Tính chu vi hình tròn có bán kính r:

a) r = 9m;

b) r = 4,4dm;

c) r = 2frac{1}{2}cm

Gợi ý đáp án:

a) Chu vi của hình tròn là:

9 × 2 × 3,14 = 56,52 (m)

b) Chu vi của hình tròn là:

4,4 × 2 × 3,14 = 27,632 (dm)

c) Đổi r = 2frac{1}{2}cm = 2,5cm

Chu vi của hình tròn là:

2,5 × 2 × 3,14 = 15,7 (cm)

Đáp số: a) 56,52m;

b) 27,632dm;

c) 15,7cm.

Bài 2 (trang 99 SGK Toán 5)

a) Tính đường kính hình tròn có chu vi C = 15,7 m

b) Tính bán kính hình tròn có chu vi C = 18,84 dm

Gợi ý đáp án:

a) Ta có:

d × 3,14 = C

d × 3,14 = 15,7

d = 15,7 : 3,14

d = 5

Vậy đường kính hình tròn là 5m

b) Ta có:

r × 2 × 3,14 = C

r × 2 × 3,14 = 18,84

r × 6,28 = 18,84

r = 3

Vậy bán kính hình tròn là 3dm

Bài 3 (trang 99 SGK Toán 5)

Đường kính của một bánh xe đạp là 0,65 m

a) Tính chu vi của bánh xe đó?

b) Người đi xe đạp sẽ được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng, được 100 vòng?

Gợi ý đáp án:

a) Chu vi của bánh xe là:

0,65 × 3,14 = 2,041 m

b) Quãng đường đi được khi bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng là:

2,041 × 10 = 20,41 m

Quãng đường đi được khi bánh xe lăn trên mặt đất 100 vòng là:

2,041 × 100 = 204,1 m

Đáp số: a) 2,041 m

b) 20,41 m và 204,1 m

Bài 4 (trang 99 SGK Toán 5)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Cho nửa hình tròn H. Chu vi hình H là:

Gợi ý đáp án:

Chu vi hình tròn H có đường kính 6cm là:

6 × 3,14 = 18,84 cm

Nửa chu vi của hình tròn là:

18,84 : 2 = 9,42 cm

Chu vi của hình H là:

9,42 + 6 = 15,42 cm

Chọn đáp án D

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 99 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập trang 99 của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 99

Bài 1 (trang 99 SGK Toán 5)

Tính chu vi hình tròn có bán kính r:

a) r = 9m;

b) r = 4,4dm;

c) r = 2frac{1}{2}cm

Gợi ý đáp án:

a) Chu vi của hình tròn là:

9 × 2 × 3,14 = 56,52 (m)

b) Chu vi của hình tròn là:

4,4 × 2 × 3,14 = 27,632 (dm)

c) Đổi r = 2frac{1}{2}cm = 2,5cm

Chu vi của hình tròn là:

2,5 × 2 × 3,14 = 15,7 (cm)

Đáp số: a) 56,52m;

b) 27,632dm;

c) 15,7cm.

Bài 2 (trang 99 SGK Toán 5)

a) Tính đường kính hình tròn có chu vi C = 15,7 m

b) Tính bán kính hình tròn có chu vi C = 18,84 dm

Gợi ý đáp án:

a) Ta có:

d × 3,14 = C

d × 3,14 = 15,7

d = 15,7 : 3,14

d = 5

Vậy đường kính hình tròn là 5m

b) Ta có:

r × 2 × 3,14 = C

r × 2 × 3,14 = 18,84

r × 6,28 = 18,84

r = 3

Vậy bán kính hình tròn là 3dm

Bài 3 (trang 99 SGK Toán 5)

Đường kính của một bánh xe đạp là 0,65 m

a) Tính chu vi của bánh xe đó?

b) Người đi xe đạp sẽ được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng, được 100 vòng?

Gợi ý đáp án:

a) Chu vi của bánh xe là:

0,65 × 3,14 = 2,041 m

b) Quãng đường đi được khi bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng là:

2,041 × 10 = 20,41 m

Quãng đường đi được khi bánh xe lăn trên mặt đất 100 vòng là:

2,041 × 100 = 204,1 m

Đáp số: a) 2,041 m

b) 20,41 m và 204,1 m

Bài 4 (trang 99 SGK Toán 5)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Cho nửa hình tròn H. Chu vi hình H là:

Gợi ý đáp án:

Chu vi hình tròn H có đường kính 6cm là:

6 × 3,14 = 18,84 cm

Nửa chu vi của hình tròn là:

18,84 : 2 = 9,42 cm

Chu vi của hình H là:

9,42 + 6 = 15,42 cm

Chọn đáp án D

Related Articles

Back to top button