Học TậpLớp 5

Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 95

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 95 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập chung trang 95 của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 95

Bài 1 (trang 95 SGK Toán 5)

Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là:

a) 3cm và 4cm;

b) 2,5m và 1,6m;

c) frac{2}{5}dm và frac{1}{6}dm.

Gợi ý đáp án:

a) Diện tích tam giác vuông là:

dfrac{3times4}{2}= 6 ;(cm^2)

b) Diện tích tam giác vuông là:

S =dfrac{2,5times 1,6}{2}= 2; (m^2)

c) Diện tích tam giác vuông là:

S =displaystyle {{{2 over 5} times {1 over 6}} over 2} = {1 over {30}};(dm^2)

Bài 2 (trang 95 SGK Toán 5)

Diện tích của hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Độ dài cạnh CD là:

2,5 + 1,3 = 3,8 (dm)

Diện tích hình thang ABCD là:

(1,6 + 3,8) x 1,2 : 2 =3,24 (dm2)

Diện tích hình thang ABED là:

(1,6 + 2,5) x 1,2 : 2 = 2,46 (dm2)

Diện tích tam giác BEC là:

3,24 – 2,46 = 0,78 (dm2)

Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC số đề-xi-mét vuông là:

2,46 – 0,78 = 1,68 (dm2)

Đáp số: 1,68dm2

Bài 3 (trang 95 SGK Toán 5)

Trên một mảnh vườn hình thang người ta sử dụng 30% diện tích đất để trồng đu đủ và 25% diện tích đất để trồng chuối.

Bài 3

a) Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ, biết rằng trồng mỗi cây đu đủ cần 1,5 mét vuông đất.

b) Hỏi số cây chuối được trồng nhiều hơn số cây đu đủ bao nhiêu cây, biết rằng trồng mỗi cây chuối cần 1 mét vuông đất.

Gợi ý đáp án:

Diện tích của mảnh vườn hình thang là:

(50 + 70) x 40 : 2 = 2400 (m2)

Diện tích để trồng đu đủ là:

2400 x 30 : 100 = 720 (m2)

Diện tích để trồng chuối là:

2400 x 25 : 100 = 600 (m2)

a) Số cây đu đủ trồng được là:

720 : 1,5 = 480 (cây)

b) Số cây chuối trồng được là:

600 : 1 = 600 (cây)

Số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ số cây là:

600 – 480 = 120 (cây)

Đáp số: a) 480 cây

b) 120 cây

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 95 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập chung trang 95 của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 95

Bài 1 (trang 95 SGK Toán 5)

Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là:

a) 3cm và 4cm;

b) 2,5m và 1,6m;

c) frac{2}{5}dm và frac{1}{6}dm.

Gợi ý đáp án:

a) Diện tích tam giác vuông là:

dfrac{3times4}{2}= 6 ;(cm^2)

b) Diện tích tam giác vuông là:

S =dfrac{2,5times 1,6}{2}= 2; (m^2)

c) Diện tích tam giác vuông là:

S =displaystyle {{{2 over 5} times {1 over 6}} over 2} = {1 over {30}};(dm^2)

Bài 2 (trang 95 SGK Toán 5)

Diện tích của hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Độ dài cạnh CD là:

2,5 + 1,3 = 3,8 (dm)

Diện tích hình thang ABCD là:

(1,6 + 3,8) x 1,2 : 2 =3,24 (dm2)

Diện tích hình thang ABED là:

(1,6 + 2,5) x 1,2 : 2 = 2,46 (dm2)

Diện tích tam giác BEC là:

3,24 – 2,46 = 0,78 (dm2)

Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC số đề-xi-mét vuông là:

2,46 – 0,78 = 1,68 (dm2)

Đáp số: 1,68dm2

Bài 3 (trang 95 SGK Toán 5)

Trên một mảnh vườn hình thang người ta sử dụng 30% diện tích đất để trồng đu đủ và 25% diện tích đất để trồng chuối.

Bài 3

a) Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ, biết rằng trồng mỗi cây đu đủ cần 1,5 mét vuông đất.

b) Hỏi số cây chuối được trồng nhiều hơn số cây đu đủ bao nhiêu cây, biết rằng trồng mỗi cây chuối cần 1 mét vuông đất.

Gợi ý đáp án:

Diện tích của mảnh vườn hình thang là:

(50 + 70) x 40 : 2 = 2400 (m2)

Diện tích để trồng đu đủ là:

2400 x 30 : 100 = 720 (m2)

Diện tích để trồng chuối là:

2400 x 25 : 100 = 600 (m2)

a) Số cây đu đủ trồng được là:

720 : 1,5 = 480 (cây)

b) Số cây chuối trồng được là:

600 : 1 = 600 (cây)

Số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ số cây là:

600 – 480 = 120 (cây)

Đáp số: a) 480 cây

b) 120 cây

Related Articles

Back to top button