Học TậpLớp 5

Toán lớp 5: Hình tròn. Đường tròn trang 96

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 96, 97 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Hình tròn, Đường tròn của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 96, 97

Bài 1 (trang 96 SGK Toán 5)

Vẽ hình tròn có:

a) Bán kính 3 cm

b) Đường kính 5cm

Gợi ý đáp án:

Bán kính hình tròn ở câu b là: 5 : 2 = 2,5 (cm)

Dùng compa vẽ hình vào vở theo hướng dẫn ở trên ta có hình vẽ như sau:

Bài 2 (trang 96 SGK Toán 5)

Cho đoạn thẳng AB = 4 cm. Hãy vẽ hai đường tròn tâm A và B đều có bán kính 2 cm.

Gợi ý đáp án:

Ta vẽ như sau:

 • Chấm một điểm A hoặc B làm tâm.
 • Mở compa sao cho mũi kim cách đầu chì một khoảng 2cm.
 • Đặt mũi kim vào điểm A hoặc B, áp đầu chì sát vào mặt giấy quay đúng một vòng. Ta được hình tròn tâm A hoặc B có bán kính 2cm.

Ta có hình vẽ như sau:

Bài 2

Bài 3 (trang 97 SGK Toán 5)

Vẽ theo mẫu:

Bài 3

Gợi ý đáp án:

Cách vẽ:

 • Vẽ đường tròn tâm O bán kính AB
 • Vẽ nửa đường tròn đường kính AO
 • Vẽ nửa đường tròn đường kính OB

Bài 4

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 96, 97 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Hình tròn, Đường tròn của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 96, 97

Bài 1 (trang 96 SGK Toán 5)

Vẽ hình tròn có:

a) Bán kính 3 cm

b) Đường kính 5cm

Gợi ý đáp án:

Bán kính hình tròn ở câu b là: 5 : 2 = 2,5 (cm)

Dùng compa vẽ hình vào vở theo hướng dẫn ở trên ta có hình vẽ như sau:

Bài 2 (trang 96 SGK Toán 5)

Cho đoạn thẳng AB = 4 cm. Hãy vẽ hai đường tròn tâm A và B đều có bán kính 2 cm.

Gợi ý đáp án:

Ta vẽ như sau:

 • Chấm một điểm A hoặc B làm tâm.
 • Mở compa sao cho mũi kim cách đầu chì một khoảng 2cm.
 • Đặt mũi kim vào điểm A hoặc B, áp đầu chì sát vào mặt giấy quay đúng một vòng. Ta được hình tròn tâm A hoặc B có bán kính 2cm.

Ta có hình vẽ như sau:

Bài 2

Bài 3 (trang 97 SGK Toán 5)

Vẽ theo mẫu:

Bài 3

Gợi ý đáp án:

Cách vẽ:

 • Vẽ đường tròn tâm O bán kính AB
 • Vẽ nửa đường tròn đường kính AO
 • Vẽ nửa đường tròn đường kính OB

Bài 4

Related Articles

Back to top button