Học TậpLớp 5

Toán lớp 5: Hình tam giác trang 85

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 85, 86 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Hình tam giác của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 86

Bài 1 (trang 86 SGK Toán 5)

Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây:

Gợi ý đáp án:

Viết tên 3 góc và 3 cạnh của hình tam giác:

Hình 1: Ba góc là góc A, góc B, góc C

Ba cạnh là: AB, BC, CA

Hình 2: Ba góc là góc D, góc E, góc G

Ba cạnh là: DE, EG, GD

Hình 3: Ba góc là góc M, góc K, góc N

Ba cạnh là: MK, KN, NM

Bài 2 (trang 86 SGK Toán 5)

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây:

Bài 2

Gợi ý đáp án:

– Hình tam giác ABC: đáy là AB, đường cao tương ứng là CH.

– Hình tam giác DEG: đáy là EG, đường cao tương ứng là DK.

– Hình tam giác MPQ: đáy là PQ, đường cao tương ứng là MN.

Ngoài ra quan sát hình vẽ ta thấy tam giác MPQ là tam giác vuông tại M. Do đó ta có đáy và đường cao như sau:

+ Đáy là MQ, đường cao tương ứng là PM.

+ Đáy là PM, đường cao tương ứng là QM.

Bài 3 (trang 86 SGK Toán 5)

So sánh diện tích của:

a) Hình tam giác AED và hình tam giác EDH

b) Hình tam giác EBC và hình tam giác EHC

c) Hình chữ nhật ABCD và hình tam giác EDC

Bài 3

Gợi ý đáp án:

So sánh diện tích của

a) Diện tích tam giác AED = diện tích tam giác EDH

b) Diện tích tam giác EBC = diện tích tam giác EHC

c) Diện tích chữ nhật ABCD = 2 lần diện tích tam giác EDC

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 85, 86 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Hình tam giác của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 86

Bài 1 (trang 86 SGK Toán 5)

Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây:

Gợi ý đáp án:

Viết tên 3 góc và 3 cạnh của hình tam giác:

Hình 1: Ba góc là góc A, góc B, góc C

Ba cạnh là: AB, BC, CA

Hình 2: Ba góc là góc D, góc E, góc G

Ba cạnh là: DE, EG, GD

Hình 3: Ba góc là góc M, góc K, góc N

Ba cạnh là: MK, KN, NM

Bài 2 (trang 86 SGK Toán 5)

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây:

Bài 2

Gợi ý đáp án:

– Hình tam giác ABC: đáy là AB, đường cao tương ứng là CH.

– Hình tam giác DEG: đáy là EG, đường cao tương ứng là DK.

– Hình tam giác MPQ: đáy là PQ, đường cao tương ứng là MN.

Ngoài ra quan sát hình vẽ ta thấy tam giác MPQ là tam giác vuông tại M. Do đó ta có đáy và đường cao như sau:

+ Đáy là MQ, đường cao tương ứng là PM.

+ Đáy là PM, đường cao tương ứng là QM.

Bài 3 (trang 86 SGK Toán 5)

So sánh diện tích của:

a) Hình tam giác AED và hình tam giác EDH

b) Hình tam giác EBC và hình tam giác EHC

c) Hình chữ nhật ABCD và hình tam giác EDC

Bài 3

Gợi ý đáp án:

So sánh diện tích của

a) Diện tích tam giác AED = diện tích tam giác EDH

b) Diện tích tam giác EBC = diện tích tam giác EHC

c) Diện tích chữ nhật ABCD = 2 lần diện tích tam giác EDC

Related Articles

Back to top button