Học TậpLớp 5

Toán lớp 5: Diện tích hình tam giác trang 87

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 87, 88 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Diện tích hình tam giác của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 88

Bài 1 (trang 88 SGK Toán 5)

Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm

b) Độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm

Gợi ý đáp án:

a) Diện tích hình tam giác là:

dfrac{8 times 6}{2}=24 ;(cm^2)

b) Diện tích hình tam giác là:

dfrac{2,3 times 1,2}{2}= 1,38 ;(dm^2)

Bài 2 (trang 88 SGK Toán 5)

Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 5m và chiều cao là 24dm

b) Độ dài đáy là 42,5m và chiều cao là 5,2m

Gợi ý đáp án:

a) Đổi 5m = 50dm

Diện tích hình tam giác là:

frac{50times24}{2}=600(dm^2)

Đáp số: 600 dm2

b) Diện tích hình tam giác là:

frac{42,5times5,2}{2}=110,5(m^2)

Đáp số: 110,5 m2

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 87, 88 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Diện tích hình tam giác của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 88

Bài 1 (trang 88 SGK Toán 5)

Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm

b) Độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm

Gợi ý đáp án:

a) Diện tích hình tam giác là:

dfrac{8 times 6}{2}=24 ;(cm^2)

b) Diện tích hình tam giác là:

dfrac{2,3 times 1,2}{2}= 1,38 ;(dm^2)

Bài 2 (trang 88 SGK Toán 5)

Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 5m và chiều cao là 24dm

b) Độ dài đáy là 42,5m và chiều cao là 5,2m

Gợi ý đáp án:

a) Đổi 5m = 50dm

Diện tích hình tam giác là:

frac{50times24}{2}=600(dm^2)

Đáp số: 600 dm2

b) Diện tích hình tam giác là:

frac{42,5times5,2}{2}=110,5(m^2)

Đáp số: 110,5 m2

Related Articles

Back to top button