Học TậpLớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập trang 89

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 89 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập trang 89 của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 89

Bài 1 (trang 89 SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 54322 : 346

25275 : 108

86679 : 214

b) 106141 : 413

123220 : 404

172869 : 258

Gợi ý đáp án:

Bài 2 (trang 89 SGK Toán 4)

Người ta chia đều 18kg muối vào 240 gói. Hỏi mỗi gói có bao nhiêu gam muối?

Gợi ý đáp án:

18kg = 18000g

Số gam muối trong mỗi gói là:

18000 : 240 = 75(g)

Đáp số: 75g muối

Bài 3 (trang 89 SGK Toán 4)

Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 7140 (m2), chiều dài 105m.

a) Tìm chiều rộng của sân bóng đá;

b) Tính chu vi của sân bóng đá.

Gợi ý đáp án:

a) Chiều rộng của sân bóng là:

7140 : 105 = 68 (m)

b) Chu vi sân bóng đá là:

(105 + 68) × 2 = 346 (m)

Đáp số: a) Chiều rộng: 68m

b) Chu vi: 346 m

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 89 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập trang 89 của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 89

Bài 1 (trang 89 SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 54322 : 346

25275 : 108

86679 : 214

b) 106141 : 413

123220 : 404

172869 : 258

Gợi ý đáp án:

Bài 2 (trang 89 SGK Toán 4)

Người ta chia đều 18kg muối vào 240 gói. Hỏi mỗi gói có bao nhiêu gam muối?

Gợi ý đáp án:

18kg = 18000g

Số gam muối trong mỗi gói là:

18000 : 240 = 75(g)

Đáp số: 75g muối

Bài 3 (trang 89 SGK Toán 4)

Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 7140 (m2), chiều dài 105m.

a) Tìm chiều rộng của sân bóng đá;

b) Tính chu vi của sân bóng đá.

Gợi ý đáp án:

a) Chiều rộng của sân bóng là:

7140 : 105 = 68 (m)

b) Chu vi sân bóng đá là:

(105 + 68) × 2 = 346 (m)

Đáp số: a) Chiều rộng: 68m

b) Chu vi: 346 m

Related Articles

Back to top button