Học TậpLớp 10

Soạn bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

BBBZ sẽ cung cấp tài liệu Soạn văn 10: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, nhằm giúp các bạn học sinh trong quá trình chuẩn bị bài.

Tài liệu vô cùng hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 10, mời tham khảo nội dung chi tiết được đăng tải dưới đây.

Soạn bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

I. Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

1. Đọc văn bản và trả lời câu hỏi trong SGK:

a.

– Hoạt động giao tiếp được văn bản trên ghi lại diễn ra giữa các nhân vật giao tiếp: vua nhà Trần và các bô lão.

– Cương vị: Vua nhà Trần – bề trên, các bô lão – bề dưới.

b.

– Trong hoạt động giao tiếp trên, các nhân vật giao tiếp lần lượt đổi vai (vai người nói, vai người nghe) cho nhau:

 • Lượt 1: người nói: vua nhà Trần; người nghe: các bô lão.
 • Lượt 2: người nói: các bô lão; người nghe: vua nhà Trần.
 • Lượt 3: người nói: vua nhà Trần; người nghe: các bô lão
 • Lượt 4: người nói: các bô lão; người nghe: vua nhà Trần

– Người nói hỏi, người nghe trả lời.

c. Hoạt động giao tiếp trên diễn ra trong hoàn cảnh:

 • Địa điểm: Diện Diên Hồng
 • Thời gian: Quân Nguyên xâm lược nước ta lần thứ hai – năm 1258.

d.

 • Mục đích giao tiếp: thống nhất hành động để chống giặc Nguyên.
 • Cuộc giao tiếp đã đạt được mục đích.

2. Anh (chị) vừa học bài Tổng quan văn học Việt Nam. Hãy cho biết:

a. Thông qua văn bản đó, hoạt động giao tiếp diễn ra giữa các nhân vật giao tiếp:

 • Người viết: các nhà nghiên cứu văn học.
 • Người đọc: học sinh, những người quan tâm đến văn học.

b. Hoạt động giao tiếp đó được tiến hành trong hoàn cảnh: hoàn cảnh có tổ chức, có kế hoạch của giáo dục nhà trường.

c.

– Nội dung giao tiếp thuộc lĩnh vực: Văn học

– Đề tài: Tổng quan của văn học Việt Nam.

– Những vấn đề cơ bản:

 • Các bộ phận hợp thành của văn học Việt Nam.
 • Quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam.
 • Con người Việt Nam qua văn học.

d. Hoạt động giao tiếp thông qua văn bản đó nhằm mục đích:

– Phía người viết: cung cấp thông tin cho người đọc.

– Phía người đọc: Trau dồi kiến thức.

e.

– Phương tiện ngôn ngữ và cách tổ chức văn bản có điểm nổi bật: nhiều từ ngữ liên quan đến chuyên ngành văn học.

– Kết cấu rõ ràng với các mục lớn nhỏ thể hiện tính mạch lạc, chặt chẽ: các mục nhỏ nhằm chứng minh nội dung các mục lớn.

II. Tổng kết nội dung cần ghi nhớ

– Hoạt động giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ (dạng nói hoặc dạng viết), nhằm thực hiện những mục đích về nhận thức, về tình cảm, về hành động.

– Mỗi hoạt động giao tiếp gồm hai quá trình: tạo lập văn bản (do người nói, người viết thực hiện) và lĩnh hội văn bản (do người nghe, người đọc thực hiện). Hai quá trình này diễn ra trong quan hệ tương tác.

– Trong hoạt động giao tiếp có sự chi phối của các nhân tố: nhân vật giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp, nội dung giao tiếp mục đích giao tiếp, phương tiện và cách thức giao tiếp.

BBBZ sẽ cung cấp tài liệu Soạn văn 10: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, nhằm giúp các bạn học sinh trong quá trình chuẩn bị bài.

Tài liệu vô cùng hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 10, mời tham khảo nội dung chi tiết được đăng tải dưới đây.

Soạn bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

I. Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

1. Đọc văn bản và trả lời câu hỏi trong SGK:

a.

– Hoạt động giao tiếp được văn bản trên ghi lại diễn ra giữa các nhân vật giao tiếp: vua nhà Trần và các bô lão.

– Cương vị: Vua nhà Trần – bề trên, các bô lão – bề dưới.

b.

– Trong hoạt động giao tiếp trên, các nhân vật giao tiếp lần lượt đổi vai (vai người nói, vai người nghe) cho nhau:

 • Lượt 1: người nói: vua nhà Trần; người nghe: các bô lão.
 • Lượt 2: người nói: các bô lão; người nghe: vua nhà Trần.
 • Lượt 3: người nói: vua nhà Trần; người nghe: các bô lão
 • Lượt 4: người nói: các bô lão; người nghe: vua nhà Trần

– Người nói hỏi, người nghe trả lời.

c. Hoạt động giao tiếp trên diễn ra trong hoàn cảnh:

 • Địa điểm: Diện Diên Hồng
 • Thời gian: Quân Nguyên xâm lược nước ta lần thứ hai – năm 1258.

d.

 • Mục đích giao tiếp: thống nhất hành động để chống giặc Nguyên.
 • Cuộc giao tiếp đã đạt được mục đích.

2. Anh (chị) vừa học bài Tổng quan văn học Việt Nam. Hãy cho biết:

a. Thông qua văn bản đó, hoạt động giao tiếp diễn ra giữa các nhân vật giao tiếp:

 • Người viết: các nhà nghiên cứu văn học.
 • Người đọc: học sinh, những người quan tâm đến văn học.

b. Hoạt động giao tiếp đó được tiến hành trong hoàn cảnh: hoàn cảnh có tổ chức, có kế hoạch của giáo dục nhà trường.

c.

– Nội dung giao tiếp thuộc lĩnh vực: Văn học

– Đề tài: Tổng quan của văn học Việt Nam.

– Những vấn đề cơ bản:

 • Các bộ phận hợp thành của văn học Việt Nam.
 • Quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam.
 • Con người Việt Nam qua văn học.

d. Hoạt động giao tiếp thông qua văn bản đó nhằm mục đích:

– Phía người viết: cung cấp thông tin cho người đọc.

– Phía người đọc: Trau dồi kiến thức.

e.

– Phương tiện ngôn ngữ và cách tổ chức văn bản có điểm nổi bật: nhiều từ ngữ liên quan đến chuyên ngành văn học.

– Kết cấu rõ ràng với các mục lớn nhỏ thể hiện tính mạch lạc, chặt chẽ: các mục nhỏ nhằm chứng minh nội dung các mục lớn.

II. Tổng kết nội dung cần ghi nhớ

– Hoạt động giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ (dạng nói hoặc dạng viết), nhằm thực hiện những mục đích về nhận thức, về tình cảm, về hành động.

– Mỗi hoạt động giao tiếp gồm hai quá trình: tạo lập văn bản (do người nói, người viết thực hiện) và lĩnh hội văn bản (do người nghe, người đọc thực hiện). Hai quá trình này diễn ra trong quan hệ tương tác.

– Trong hoạt động giao tiếp có sự chi phối của các nhân tố: nhân vật giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp, nội dung giao tiếp mục đích giao tiếp, phương tiện và cách thức giao tiếp.

Related Articles

Back to top button