Học TậpLớp 2

Soạn bài Chuyện bốn mùa (trang 9)

Soạn bài Chuyện bốn mùa trang 9 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp các em dễ dàng chuẩn bị trước các câu hỏi phần đọc, viết, nói và nghe, cũng như hiểu hơn được ý nghĩa của bài 1 chủ đề Vẻ đẹp quanh em sách Tiếng Việt 2 tập 2.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của BBBZ:

Soạn bài phần Đọc – Bài 1: Chuyện bốn mùa

Khởi động

Nói về thời tiết ngày hôm nay tại nơi em ở.

Trả lời câu hỏi

1. Bốn nàng tiên tượng trưng cho những mùa nào trong năm?

2. Theo nàng tiên mùa hạ, vì sao thiếu nhi thích mùa thu?

3. Dựa vào bài học, nói tên mùa phù hợp với mỗi trang

4. Vì sao bà Đất nói cả bốn nàng tiên đều có ích và đáng yêu?

Gợi ý trả lời:

1. Bốn nàng tiên tượng trưng cho mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông.

2. Theo nàng tiên mùa hạ, thiếu nhi thích mùa thu vì “không có mùa thu, làm sao có đêm trăng rằm rước đèn, phá cỗ”.

3. Dựa vào bài học, nói tên mùa phù hợp với mỗi tranh:

 • Bức tranh 1: mùa xuân
 • Bức tranh 2: mùa đông
 • Bức tranh 3: mùa hè
 • Bức tranh 4: mùa xuân

4. Bà Đất nói cả 4 nàng tiên đều đáng yêu vì: Xuân làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, học sinh chờ ngày tựu trường. Đông về ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc.

Luyện tập theo văn bản đọc

1. Câu nào dưới đây là câu nêu đặc điểm:

a. Bốn nàng tiên cầm tay nhau trò chuyện
b. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.

2. Trò chơi hỏi nhanh, đáp đúng

Mùa xuân có gì? 

Mùa xuân có……

Gợi ý trả lời:

1. Câu nêu đặc điểm: Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.

2. Trò chơi hỏi nhanh, đáp đúng

Mùa xuân có gì? -> Mùa xuân có cây cối đâm chồi nảy lộc.

Soạn bài phần Viết – Bài 1: Chuyện bốn mùa

1. Viết chữ hoa: Q

Viết chữ hoa: Q

2. Viết ứng dụng: Quê hương em có đồng lúa xanh.

Soạn bài phần Nói và nghe – Bài 1: Chuyện bốn mùa

Câu 1. (trang 11 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức)

Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh:

Chuyện bốn mùa 

Chuyện bốn mùa 

Gợi ý trả lời:

Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh:

 • Bức tranh 1: Nàng tiên mùa đông nói với nàng tiên mùa xuân: Chị là người sung sướng nhất, ai cũng yêu chị. Chị về cây nào cũng đâm chồi nảy lộc.
 • Bức tranh 2: Theo nàng xuân, vườn cây đào mùa hạ đơm trái ngọt.
 • Bức tranh 3: Nàng tiên mùa hạ nói với nàng tiên mùa thu: Thiếu nhi thích em thu nhất. Không có thu làm sao có đêm trăng rằm rước đèn, phá cỗ,…
 • Bức tranh 4: Nàng tiên mùa thu thủ thỉ với nàng tiên mùa đông: Có em mới có bập bùng bên bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn.

Câu 2. (trang 11 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức)

Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Gợi ý trả lời:

Đông cầm tay Xuân bảo:

– Chị là người sung sướng nhất. Ai cũng yêu chị. Chị về, cây nào cũng đâm chổi nảy lộc.

Xuân nói:

– Nhưng nhờ có em Hạ, cây trong vườn mới đơm trái ngọt, học sinh mới được nghỉ hè.

Nàng Hạ nói với em Thu

-Thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu, làm sao có đêm trăng rằm rước đèn, phá cỗ,…

Giọng buồn buồn, Đông nói:

– Chỉ có em là chẳng ai yêu.

Thu đặt tay lên vơi Đông, thủ thì:

– Có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn.

Soạn bài Chuyện bốn mùa trang 9 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp các em dễ dàng chuẩn bị trước các câu hỏi phần đọc, viết, nói và nghe, cũng như hiểu hơn được ý nghĩa của bài 1 chủ đề Vẻ đẹp quanh em sách Tiếng Việt 2 tập 2.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của BBBZ:

Soạn bài phần Đọc – Bài 1: Chuyện bốn mùa

Khởi động

Nói về thời tiết ngày hôm nay tại nơi em ở.

Trả lời câu hỏi

1. Bốn nàng tiên tượng trưng cho những mùa nào trong năm?

2. Theo nàng tiên mùa hạ, vì sao thiếu nhi thích mùa thu?

3. Dựa vào bài học, nói tên mùa phù hợp với mỗi trang

4. Vì sao bà Đất nói cả bốn nàng tiên đều có ích và đáng yêu?

Gợi ý trả lời:

1. Bốn nàng tiên tượng trưng cho mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông.

2. Theo nàng tiên mùa hạ, thiếu nhi thích mùa thu vì “không có mùa thu, làm sao có đêm trăng rằm rước đèn, phá cỗ”.

3. Dựa vào bài học, nói tên mùa phù hợp với mỗi tranh:

 • Bức tranh 1: mùa xuân
 • Bức tranh 2: mùa đông
 • Bức tranh 3: mùa hè
 • Bức tranh 4: mùa xuân

4. Bà Đất nói cả 4 nàng tiên đều đáng yêu vì: Xuân làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, học sinh chờ ngày tựu trường. Đông về ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc.

Luyện tập theo văn bản đọc

1. Câu nào dưới đây là câu nêu đặc điểm:

a. Bốn nàng tiên cầm tay nhau trò chuyện
b. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.

2. Trò chơi hỏi nhanh, đáp đúng

Mùa xuân có gì? 

Mùa xuân có……

Gợi ý trả lời:

1. Câu nêu đặc điểm: Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.

2. Trò chơi hỏi nhanh, đáp đúng

Mùa xuân có gì? -> Mùa xuân có cây cối đâm chồi nảy lộc.

Soạn bài phần Viết – Bài 1: Chuyện bốn mùa

1. Viết chữ hoa: Q

Viết chữ hoa: Q

2. Viết ứng dụng: Quê hương em có đồng lúa xanh.

Soạn bài phần Nói và nghe – Bài 1: Chuyện bốn mùa

Câu 1. (trang 11 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức)

Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh:

Chuyện bốn mùa 

Chuyện bốn mùa 

Gợi ý trả lời:

Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh:

 • Bức tranh 1: Nàng tiên mùa đông nói với nàng tiên mùa xuân: Chị là người sung sướng nhất, ai cũng yêu chị. Chị về cây nào cũng đâm chồi nảy lộc.
 • Bức tranh 2: Theo nàng xuân, vườn cây đào mùa hạ đơm trái ngọt.
 • Bức tranh 3: Nàng tiên mùa hạ nói với nàng tiên mùa thu: Thiếu nhi thích em thu nhất. Không có thu làm sao có đêm trăng rằm rước đèn, phá cỗ,…
 • Bức tranh 4: Nàng tiên mùa thu thủ thỉ với nàng tiên mùa đông: Có em mới có bập bùng bên bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn.

Câu 2. (trang 11 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức)

Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Gợi ý trả lời:

Đông cầm tay Xuân bảo:

– Chị là người sung sướng nhất. Ai cũng yêu chị. Chị về, cây nào cũng đâm chổi nảy lộc.

Xuân nói:

– Nhưng nhờ có em Hạ, cây trong vườn mới đơm trái ngọt, học sinh mới được nghỉ hè.

Nàng Hạ nói với em Thu

-Thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu, làm sao có đêm trăng rằm rước đèn, phá cỗ,…

Giọng buồn buồn, Đông nói:

– Chỉ có em là chẳng ai yêu.

Thu đặt tay lên vơi Đông, thủ thì:

– Có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn.

Related Articles

Back to top button