Học TậpLớp 4

Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng trang 12

Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng trang 12 giúp các em học sinh tham khảo, trả lời câu hỏi phần Luyện từ và câu Tuần 1 Tiếng Việt Lớp 4 tập 1 thật tốt. Qua đó thầy cô cũng dễ dàng tham khảo để soạn bài cho học sinh của mình.

Ngoài ra, còn có thể tham khảo bài Tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Mẹ ốm của tuần 1 Tiếng Việt 4 tập một. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của BBBZ:

Hướng dẫn giải Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 1 trang 12

Câu 1 (trang 12 SGK Tiếng Việt 4 tập 1)

Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả phân tích vào bảng theo mẫu sau:

Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

Tiếng Âm đầu Vần Thanh
Hoài h oai huyền

Trả lời:

Tiếng Âm đầu Vần Thanh

khôn

ngoan

đối

đáp

người

ngoài

cùng

một

mẹ

chớ

hoài

đá

nhau

kh

ng

đ

đ

ng

ng

g

c

m

m

ch

h

đ

nh

ôn

oan

ôi

ap

ươi

oai

a

ung

ôt

e

ơ

oai

a

au

ngang

ngang

sắc

sắc

huyền

huyền

huyền

huyền

nặng

nặng

sắc

huyền

sắc

ngang

Câu 2 (trang 12 SGK Tiếng Việt 4 tập 1)

Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ trên.

Trả lời:

Hai tiếng bắt vần với nhau trong hai câu trên là: ngoài – hoài (vần giống nhau: oai)

Câu 3 (trang 12 SGK Tiếng Việt 4 tập 1)

Ghi lại từng cặp tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ sau. So sánh các cặp tiếng ấy xem cặp nào có vần giống nhau hoàn toàn, cặp nào có vần giống nhau không hoàn toàn:

Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh

(Tố Hữu)

Trả lời:

 • Các cặp tiếng bắt vần với nhau: choắt – thoắt
 • Cặp có vần giống nhau hoàn toàn: choắt – thoắt (vần oăt)
 • Cặp có vần giống nhau không hoàn toàn: xinh – nghênh (vần inh – ênh)

Câu 4 (trang 12 SGK Tiếng Việt 4 tập 1)

Qua các bài tập trên, em hiểu thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau?

Trả lời:

Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng có phần vần giống nhau – giống hoàn toàn hay không hoàn toàn.

Câu 5 (trang 12 SGK Tiếng Việt 4 tập 1)

Giải câu đố sau:

Bớt đầu thì bé nhất nhà
Đầu đuôi bỏ hết hóa ra béo tròn
Để nguyên, mình lại thon thon
Cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường.

(Là chữ gì?)

Trả lời:

Giải câu đố:

 • Dòng 1: Chữ bút bớt đầu thành chữ út.
 • Dùng 2: Bỏ hết đầu đuôi thì chữ bút thanh ú.
 • Dòng 3, 4: Để nguyên thì chữ đó là chữ bút.

Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng trang 12 giúp các em học sinh tham khảo, trả lời câu hỏi phần Luyện từ và câu Tuần 1 Tiếng Việt Lớp 4 tập 1 thật tốt. Qua đó thầy cô cũng dễ dàng tham khảo để soạn bài cho học sinh của mình.

Ngoài ra, còn có thể tham khảo bài Tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Mẹ ốm của tuần 1 Tiếng Việt 4 tập một. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của BBBZ:

Hướng dẫn giải Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 1 trang 12

Câu 1 (trang 12 SGK Tiếng Việt 4 tập 1)

Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả phân tích vào bảng theo mẫu sau:

Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

Tiếng Âm đầu Vần Thanh
Hoài h oai huyền

Trả lời:

Tiếng Âm đầu Vần Thanh

khôn

ngoan

đối

đáp

người

ngoài

cùng

một

mẹ

chớ

hoài

đá

nhau

kh

ng

đ

đ

ng

ng

g

c

m

m

ch

h

đ

nh

ôn

oan

ôi

ap

ươi

oai

a

ung

ôt

e

ơ

oai

a

au

ngang

ngang

sắc

sắc

huyền

huyền

huyền

huyền

nặng

nặng

sắc

huyền

sắc

ngang

Câu 2 (trang 12 SGK Tiếng Việt 4 tập 1)

Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ trên.

Trả lời:

Hai tiếng bắt vần với nhau trong hai câu trên là: ngoài – hoài (vần giống nhau: oai)

Câu 3 (trang 12 SGK Tiếng Việt 4 tập 1)

Ghi lại từng cặp tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ sau. So sánh các cặp tiếng ấy xem cặp nào có vần giống nhau hoàn toàn, cặp nào có vần giống nhau không hoàn toàn:

Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh

(Tố Hữu)

Trả lời:

 • Các cặp tiếng bắt vần với nhau: choắt – thoắt
 • Cặp có vần giống nhau hoàn toàn: choắt – thoắt (vần oăt)
 • Cặp có vần giống nhau không hoàn toàn: xinh – nghênh (vần inh – ênh)

Câu 4 (trang 12 SGK Tiếng Việt 4 tập 1)

Qua các bài tập trên, em hiểu thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau?

Trả lời:

Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng có phần vần giống nhau – giống hoàn toàn hay không hoàn toàn.

Câu 5 (trang 12 SGK Tiếng Việt 4 tập 1)

Giải câu đố sau:

Bớt đầu thì bé nhất nhà
Đầu đuôi bỏ hết hóa ra béo tròn
Để nguyên, mình lại thon thon
Cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường.

(Là chữ gì?)

Trả lời:

Giải câu đố:

 • Dòng 1: Chữ bút bớt đầu thành chữ út.
 • Dùng 2: Bỏ hết đầu đuôi thì chữ bút thanh ú.
 • Dòng 3, 4: Để nguyên thì chữ đó là chữ bút.

Related Articles

Back to top button