Tài Liệu

Lời bài hát Xúc xắc xúc xẻ

Xúc xắc xúc xẻ là một bài hát rất được thiếu nhi yêu thích của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Ca khúc có giai điệu vui tươi, trong sáng rất phù hợp với các bé thiếu nhi.

Ca khúc được nhạc sĩ viết trên nền những câu ví von dân ca nên mang tới sự hóm hỉnh dí dỏm cho bài hát. Mời các bạn cùng theo dõi MV và lời bài hát trong bài viết dưới đây nhé.

MV Xúc xắc xúc xẻ – Bảo An, Phi Long

Karaoke Xúc xắc xúc xẻ

Lời bài hát Xúc xắc xúc xẻ – Bảo An, Phi Long

Lời bài hát Xúc xắc xúc xẻ
Xúc xắc xúc xẻ,năm mới năm mẻ,
Nhà nào con thức mở cửa cho chúng tôi.
Xúc xắc xúc xẻ,năm mới năm mẻ,
Nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi.

Bước lên giường cao thấy đôi rồng ấp.
Bước xuống giường thấp thấy đôi rồng chầu.
Bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp.
Voi ông còn buộc,ngựa ông còn cầm.
Ông sống một trăm linh năm tuổi lẻ.
Vợ ông sanh đẻ đứa con tốt lành.

Hợp âm Xúc xắc xúc xẻ – Bảo An, Phi Long

Xúc xắc xúc [Am] xẻ năm mới năm [Em] mẻ
Nhà nào còn [Am] thức mở của cho chúng tôi
Xúc xắc xúc [Am] xẻ năm mới năm [Em] mẻ
Nhà nào còn thức mở của cho chúng [Am] tôi.

Bước lên vườn [A] cao thấy đôi rồng [D] ấp
Bước xuống vườn [A] thấp thấy đôi rồng [D] chầu
Bước ra đẳng [A] sau thấy nhà ngói [D] lợp
Voi ông còn [A] buộc ngựa ông còn [D] cầm
Ông sống một [A] trăm linh năm tuổi [D] lẻ
Vợ ông sinh [A] đẻ đứa con tốt lành.

Xúc xắc xúc xẻ là một bài hát rất được thiếu nhi yêu thích của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Ca khúc có giai điệu vui tươi, trong sáng rất phù hợp với các bé thiếu nhi.

Ca khúc được nhạc sĩ viết trên nền những câu ví von dân ca nên mang tới sự hóm hỉnh dí dỏm cho bài hát. Mời các bạn cùng theo dõi MV và lời bài hát trong bài viết dưới đây nhé.

MV Xúc xắc xúc xẻ – Bảo An, Phi Long

Karaoke Xúc xắc xúc xẻ

Lời bài hát Xúc xắc xúc xẻ – Bảo An, Phi Long

Lời bài hát Xúc xắc xúc xẻ
Xúc xắc xúc xẻ,năm mới năm mẻ,
Nhà nào con thức mở cửa cho chúng tôi.
Xúc xắc xúc xẻ,năm mới năm mẻ,
Nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi.

Bước lên giường cao thấy đôi rồng ấp.
Bước xuống giường thấp thấy đôi rồng chầu.
Bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp.
Voi ông còn buộc,ngựa ông còn cầm.
Ông sống một trăm linh năm tuổi lẻ.
Vợ ông sanh đẻ đứa con tốt lành.

Hợp âm Xúc xắc xúc xẻ – Bảo An, Phi Long

Xúc xắc xúc [Am] xẻ năm mới năm [Em] mẻ
Nhà nào còn [Am] thức mở của cho chúng tôi
Xúc xắc xúc [Am] xẻ năm mới năm [Em] mẻ
Nhà nào còn thức mở của cho chúng [Am] tôi.

Bước lên vườn [A] cao thấy đôi rồng [D] ấp
Bước xuống vườn [A] thấp thấy đôi rồng [D] chầu
Bước ra đẳng [A] sau thấy nhà ngói [D] lợp
Voi ông còn [A] buộc ngựa ông còn [D] cầm
Ông sống một [A] trăm linh năm tuổi [D] lẻ
Vợ ông sinh [A] đẻ đứa con tốt lành.

Related Articles

Back to top button