Học TậpLớp 8

Lịch sử 8 Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

Lịch sử 8 Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững kiến thức về những thành tựu về khoa học, kĩ thuật có tác dụng lớn đến đời sống xã hội loài người. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Lịch sử 8 chương II trang 55.

Việc soạn Sử 8 Bài 8 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Khi giáo viên ở trên lớp giảng tới bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến thức hơn so với những bạn chưa soạn bài.

Lý thuyết Lịch sử 8 Bài 8

I. Những thành tựu chủ yếu về kỹ thuật

* Trong công nghiệp:

– Từ nửa sau thế kỉ XVIII sản xuất máy mọc được tiến hành đầu tiên ở Anh, sau đó lan tràn ở các Âu-Mĩ, tạo nên cuộc cách mạng công nghiệp:

 • Kỹ thuật luyện kim được cải tiến.
 • Phát minh phương pháp sản xuất nhôm nhanh và rẻ.
 • Nhiều máy móc chế tạo công cụ ra đời.
 • Sắt trở thành nguyên liệu chủ yếu để sản xuất máy móc.
 • Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi.

* Giao thông, liên lạc:

 • Năm 1807, tàu thủy chạy bằng hơi nước.
 • 1802, đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước.
 • 1814, xe lửa chạy trên đường sắt.
 • Phát minh máy điện tín, sáng chế bảng chữ cáu cho điện tín.

* Nông nghiệp:

– Kỹ thuật và phương pháp canh tác có nhiều tiến bộ:

 • Phân hóa học được sử dụng.
 • Máy kéo chạy bằng hơi nước, máy cày nhiều lưỡi, máy gặt được sử dụng.

* Quân sự:

– Nhiều vũ khí mới được sản xuất: đại bác, sung trường bắn nhanh và xa, chiến hạm vỏ thép chạy bằng chân vịt có trọng tải lớn,…

II. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

1. Khoa học tự nhiên

 • Niu- tơn tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn.
 • Lô-mô-nô-xốp tìm ra định luật bảo toàn vật chất và năng lượng.
 • Puốc-kin-giơ khám phá bí mật sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật. (1837)
 • Đác-uyn nêu thuyết tiến hóa và di truyền.

2. Khoa học xã hội

 • Ở Đức, chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng được hoàn thành với các đại biểu là Phoi-ơ-bách, Hê-ghen.
 • Ở Anh, chính trị kinh tế học tư sản ra đời với các đại biểu là X-mít và Ri-các-đô.
 • Chủ nghĩa xã hội không tưởng của Xanh-xi-môn, Phu-ri-ê ( Pháp), Ô-oen ( Anh).
 • Tiêu biểu nhất là chủ nghĩa xã hội khoa học do Mác và Ăng-ghen đề xướng.

3. Sự phát triển của văn học và nghệ thuật.

Văn học và nghệ thuật đạt được những thành tựu to lớn, phục vụ cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến, giải phóng nhân dân bị áp bức.

* Văn học:

 • Pháp, Vôn-te, Mông-te-xki-ơ, Rút-xơ đã kịch phê phán chế độ phong kiến lỗi thời.
 • Đức, Si-lơ, Gớt ca ngợi cuộc đấu tranh tự do của nhân dân.
 • Anh, Bai-rơ dùng văn trào phúng làm vũ khí chống bọn cầm quyền và phê phán bất công.
 • Chủ nghĩa hiện thực phê phán với các tên tuổi: Ban-dắc ( Pháp), Thác-cơ-rê, Đích-ken ( Anh),…

* Nghệ thuật:

 • Âm nhạc: Mô-da ( Áo), Bách và Bét-tô-ven ( Đức), Sô-panh ( Ba-lan),… Các tác phẩm của họ phản ánh cuộc sống, chứa chan tình nhân ái, ca ngợi cuộc đấu tranh cho tự do.
 • Hội họa: Đa-vít, Đơ-loa-croa ( Pháp) gắn bó với cách mạng và quần chúng.

Giải bài tập Lịch sử 8 Bài 8 trang 55

Bài 1 (trang 55 SGK Lịch sử 8)

Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII, XIX.

Gợi ý đáp án:

Lĩnh vực Thành tựu
Kĩ thuật

– Về công nghiệp:

+ Kĩ thuật luyện kim phát triển, phát minh nhiều máy chế tạo công cụ; máy hơi nước được sử dụng rộng rãi.

+ Giao thông vận tải: tàu thủy chạy bằng máy hơi nước, đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước; điện tín được phát minh.

– Về nông nghiệp: Phân hóa học được sử dụng, Máy kéo chạy bằng hơi nước, máy cày nhiều lưỡi, máy gặt đập được sử dụng rộng rãi.

– Về quân sự: nhiều vũ khí mới được sản xuất.

Khoa học

– Khoa học tự nhiên:

+ Hóa học: Men-đê-lê-ép: bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

+ Vật lí: Niu-tơn: Thuyết vạn vật hấp dẫn, Lô-mô-nô-xốp: Định luật bảo toàn và năng lượng.

+ Sinh vật: Đác -uyn: Thuyết tiến hóa và di truyền, Puốc-kin-giơ : thuyết tế bào.

– Khoa học xã hội: Chủ nghĩa duy vật biện chứng ở Đức, Chính trị kinh tế học Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng, Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Văn học

– Về văn học:

+ Ban -dắc: Tấn trò đời, Ơ-giê-ni Gơ-răng -đê, Vỡ mộng, Trời không có mắt.

+ Vích-to Huy-gô: Những người khốn khổ+ Pu-skin: Thơ

+ Lép Tôn-xtôi: Thời thơ ấu, Chiến tranh và hòa bình,…

Nghệ thuật

– Âm nhạc: Mô-da, Sô-panh, Bet-tô-ven,…

– Hội họa: Đa-vit, Đơ-la-croa,…

Bài 2 (trang 55 SGK Lịch sử 8)

Vai trò của văn học, nghệ thuật trong cuộc đấu tranh vì quyền sống và hạnh phúc của nhân dân.

Gợi ý đáp án:

– Các tác phẩm phê phán chế độ phong kiến, vạch trần bộ mặt thật của xã hội tư bản, phản ánh khát khao về một cuộc sống tự do, hạnh phúc của những người dân lao động.

– Là vũ khí tư tưởng chống bọn cầm quyền phản động, cổ vũ phong trào đấu tranh của nhân dân.

Bài 3 (trang 55 SGK Lịch sử 8)

Bằng những kiến thức đã học, hãy giới thiệu vài nét về một tác giả hay một tác phẩm văn học tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII – XIX.

Gợi ý đáp án:

Lép Tôn-xtôi (1828-1910), nhà văn Nga, nổi tiếng với các tác phẩm: Chiến tranh và Hòa bình, An-na Ka-rê-ni-na, Phục sinh. Với chủ nghĩa hiện thực phê phán, qua các tác phẩm của mình, Tôn- xtôi đã chống lại trật tự xã hội phong kiến Nga hoàng, ca ngợi phẩm chất của người dân Nga trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lê-nin đã đánh giá các tác phẩm của Tôn-xtôi như “tấm gương phản chiếu cách mạng Nga”.

Lịch sử 8 Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững kiến thức về những thành tựu về khoa học, kĩ thuật có tác dụng lớn đến đời sống xã hội loài người. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Lịch sử 8 chương II trang 55.

Việc soạn Sử 8 Bài 8 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Khi giáo viên ở trên lớp giảng tới bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến thức hơn so với những bạn chưa soạn bài.

Lý thuyết Lịch sử 8 Bài 8

I. Những thành tựu chủ yếu về kỹ thuật

* Trong công nghiệp:

– Từ nửa sau thế kỉ XVIII sản xuất máy mọc được tiến hành đầu tiên ở Anh, sau đó lan tràn ở các Âu-Mĩ, tạo nên cuộc cách mạng công nghiệp:

 • Kỹ thuật luyện kim được cải tiến.
 • Phát minh phương pháp sản xuất nhôm nhanh và rẻ.
 • Nhiều máy móc chế tạo công cụ ra đời.
 • Sắt trở thành nguyên liệu chủ yếu để sản xuất máy móc.
 • Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi.

* Giao thông, liên lạc:

 • Năm 1807, tàu thủy chạy bằng hơi nước.
 • 1802, đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước.
 • 1814, xe lửa chạy trên đường sắt.
 • Phát minh máy điện tín, sáng chế bảng chữ cáu cho điện tín.

* Nông nghiệp:

– Kỹ thuật và phương pháp canh tác có nhiều tiến bộ:

 • Phân hóa học được sử dụng.
 • Máy kéo chạy bằng hơi nước, máy cày nhiều lưỡi, máy gặt được sử dụng.

* Quân sự:

– Nhiều vũ khí mới được sản xuất: đại bác, sung trường bắn nhanh và xa, chiến hạm vỏ thép chạy bằng chân vịt có trọng tải lớn,…

II. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

1. Khoa học tự nhiên

 • Niu- tơn tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn.
 • Lô-mô-nô-xốp tìm ra định luật bảo toàn vật chất và năng lượng.
 • Puốc-kin-giơ khám phá bí mật sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật. (1837)
 • Đác-uyn nêu thuyết tiến hóa và di truyền.

2. Khoa học xã hội

 • Ở Đức, chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng được hoàn thành với các đại biểu là Phoi-ơ-bách, Hê-ghen.
 • Ở Anh, chính trị kinh tế học tư sản ra đời với các đại biểu là X-mít và Ri-các-đô.
 • Chủ nghĩa xã hội không tưởng của Xanh-xi-môn, Phu-ri-ê ( Pháp), Ô-oen ( Anh).
 • Tiêu biểu nhất là chủ nghĩa xã hội khoa học do Mác và Ăng-ghen đề xướng.

3. Sự phát triển của văn học và nghệ thuật.

Văn học và nghệ thuật đạt được những thành tựu to lớn, phục vụ cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến, giải phóng nhân dân bị áp bức.

* Văn học:

 • Pháp, Vôn-te, Mông-te-xki-ơ, Rút-xơ đã kịch phê phán chế độ phong kiến lỗi thời.
 • Đức, Si-lơ, Gớt ca ngợi cuộc đấu tranh tự do của nhân dân.
 • Anh, Bai-rơ dùng văn trào phúng làm vũ khí chống bọn cầm quyền và phê phán bất công.
 • Chủ nghĩa hiện thực phê phán với các tên tuổi: Ban-dắc ( Pháp), Thác-cơ-rê, Đích-ken ( Anh),…

* Nghệ thuật:

 • Âm nhạc: Mô-da ( Áo), Bách và Bét-tô-ven ( Đức), Sô-panh ( Ba-lan),… Các tác phẩm của họ phản ánh cuộc sống, chứa chan tình nhân ái, ca ngợi cuộc đấu tranh cho tự do.
 • Hội họa: Đa-vít, Đơ-loa-croa ( Pháp) gắn bó với cách mạng và quần chúng.

Giải bài tập Lịch sử 8 Bài 8 trang 55

Bài 1 (trang 55 SGK Lịch sử 8)

Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII, XIX.

Gợi ý đáp án:

Lĩnh vực Thành tựu
Kĩ thuật

– Về công nghiệp:

+ Kĩ thuật luyện kim phát triển, phát minh nhiều máy chế tạo công cụ; máy hơi nước được sử dụng rộng rãi.

+ Giao thông vận tải: tàu thủy chạy bằng máy hơi nước, đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước; điện tín được phát minh.

– Về nông nghiệp: Phân hóa học được sử dụng, Máy kéo chạy bằng hơi nước, máy cày nhiều lưỡi, máy gặt đập được sử dụng rộng rãi.

– Về quân sự: nhiều vũ khí mới được sản xuất.

Khoa học

– Khoa học tự nhiên:

+ Hóa học: Men-đê-lê-ép: bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

+ Vật lí: Niu-tơn: Thuyết vạn vật hấp dẫn, Lô-mô-nô-xốp: Định luật bảo toàn và năng lượng.

+ Sinh vật: Đác -uyn: Thuyết tiến hóa và di truyền, Puốc-kin-giơ : thuyết tế bào.

– Khoa học xã hội: Chủ nghĩa duy vật biện chứng ở Đức, Chính trị kinh tế học Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng, Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Văn học

– Về văn học:

+ Ban -dắc: Tấn trò đời, Ơ-giê-ni Gơ-răng -đê, Vỡ mộng, Trời không có mắt.

+ Vích-to Huy-gô: Những người khốn khổ+ Pu-skin: Thơ

+ Lép Tôn-xtôi: Thời thơ ấu, Chiến tranh và hòa bình,…

Nghệ thuật

– Âm nhạc: Mô-da, Sô-panh, Bet-tô-ven,…

– Hội họa: Đa-vit, Đơ-la-croa,…

Bài 2 (trang 55 SGK Lịch sử 8)

Vai trò của văn học, nghệ thuật trong cuộc đấu tranh vì quyền sống và hạnh phúc của nhân dân.

Gợi ý đáp án:

– Các tác phẩm phê phán chế độ phong kiến, vạch trần bộ mặt thật của xã hội tư bản, phản ánh khát khao về một cuộc sống tự do, hạnh phúc của những người dân lao động.

– Là vũ khí tư tưởng chống bọn cầm quyền phản động, cổ vũ phong trào đấu tranh của nhân dân.

Bài 3 (trang 55 SGK Lịch sử 8)

Bằng những kiến thức đã học, hãy giới thiệu vài nét về một tác giả hay một tác phẩm văn học tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII – XIX.

Gợi ý đáp án:

Lép Tôn-xtôi (1828-1910), nhà văn Nga, nổi tiếng với các tác phẩm: Chiến tranh và Hòa bình, An-na Ka-rê-ni-na, Phục sinh. Với chủ nghĩa hiện thực phê phán, qua các tác phẩm của mình, Tôn- xtôi đã chống lại trật tự xã hội phong kiến Nga hoàng, ca ngợi phẩm chất của người dân Nga trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lê-nin đã đánh giá các tác phẩm của Tôn-xtôi như “tấm gương phản chiếu cách mạng Nga”.

Related Articles

Back to top button