Học TậpLớp 8

Lịch sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Lịch sử 8 Bài 14 giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững kiến thức lịch sử thế giới từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Lịch sử 8 chương IV trang 74.

Việc soạn Sử 8 Bài 14 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Khi giáo viên ở trên lớp giảng tới bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến thức hơn so với những bạn chưa soạn bài.

Lý thuyết Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Thời gian Sự kiện Kết quả
8-1566 Cách mạng Hà Lan Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha
1640-1688 Cách mạng tư sản Anh Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, đem lại quyền lợi cho quý tộc mới và tư sản
1775-1783 Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ Giành độc lập, Hợp chủng quốc Hoa Kì ra đời
1789-1794 Cách mạng tư sản Pháp Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
Những năm 60 của thế kỉ XVIII Cách mạng công nghiệp Máy móc ra đời
2-1848 Tuyên ngôn của Đảng cộng sản Là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội khoa học
28-9-1864 Quốc tế thứ nhất thành lập Truyền bá học thuyết Mác
1871 Công xã Pa-ri Nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới

Cuối thế kỉ XVIII-đầu thế kỉ XIX

– Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc

– Phong trào công nhân quốc tế

– Cách mạng 1905-1907 ở Nga

– Sự hình thành các công ty độc quyền

– Các tổ chức chính trị độc lập của công nhân các nước ra đời. Quốc tế thứ hai

– Thất bại

1911 Cách mạng Tân Hợi(Trung Quốc) Thành lập Trung Hoa dân quốc
1-1868 Cuộc Duy tân Minh Trị Nhật Bản phát triển chủ nghĩa tư bản
1914-1918 Chiến tranh thế giới thứ nhất Thuộc địa được phân chia lịa

Giải bài tập SGK Lịch sử 8 Bài 14 trang 74

Bài 1 (trang 74 SGK Lịch sử 8)

Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận hiện đại và giải thích vì sao?

Gợi ý đáp án:

Lịch sử thế giới cận đại có rất nhiều sự kiện diễn ra, trong đó tiêu biểu nhất là 5 sự kiện sau:

– Thứ nhất: Cuộc cách mạng tư sản Pháp. Đây là cuộc cách mạng tư sản được đánh giá là triệt để nhất bởi nó đã đánh đổ chế độ phong kiến để thiết lập một nền cộng hòa mới.

– Thứ hai: Công xã Pa-ri. Đây là cuộc cách mạng của giai cấp vô sản đầu tiên trong lịch sử cách mạng thế giới. Cuộc cách mạng đã làm nên một điều lớn lao đó là lật đổ chính quyền tư sản để xây dựng một nhà nước mới của giai cấp vô sản. Công xã Pa-ri không chỉ có những đóng góp cho nước Nga mà còn đem lại bài học quý báu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cho nhiều nước trên thế giới.

– Thứ ba: Phong trào công nhân ở các nước tư bản phát triển mạnh mẽ. Chính các phong trào này đã dẫn tới sự thành lập nhiều tổ chức chính trị của giai cấp công nhân và sự ra đời của Quốc tế thứ hai.

– Thứ tư: Phong trào đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa ở châu Á diễn ra sổi nổi và rộng khắp. Dù hầu hết các phong trào đều thất bại nhưng đó là những nền móng cho sự phát triển của phong trào ở những giai đoạn sau này.

– Thứ năm: Chiến tranh thế giới thứ nhất. Đây là một cuộc chiến được nhân loại coi là chiến tranh phi nghĩa giữa 2 phe đối lập nhau là phe Liên Minh và phe Hiệp ước nhằm đòi chia lại thuộc địa, chia lại thế giới. Cuộc chiến tranh đã để lại nhiều hậu quả nặng nề không chỉ các nước đế quốc mà cho cả nhân loại.

Bài 2 (trang 74 SGK Lịch sử 8)

Hãy nêu nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại.

Gợi ý đáp án:

Một số nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại có thể kể đến như:

 • Sự ra đời của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Điều này đã làm cho mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến, tư sản và các tầng lớp tư sản ngày càng gay gắt. Sau đó, các cuộc cách mạng tư sản bùng nổ.
 • Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên mang ý nghĩa to lớn:

– Cách mạng Hà Lan (thế kỉ XVI) là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới đã giúp lật đổ ách thống trị của Tây Ban Nha. Từ đó, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển trên thế giới.

– Cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII) đưa nước Anh phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này lại không triệt để vì nhân dân không được hưởng quyền lợi gì.

– Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đã lật đổ ách thống trị của thực dân. Tuy nhiên, kết quả cuộc cách mạng chỉ có giai cấp tư sản và chủ nô được hưởng lợi, còn nhân dân lao động lại không được hưởng gì.

– Cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỉ XVIII): Đây là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, đánh đổ chế độ phong kiến và nền cộng hòa chuyên chính được thiết lập. Kết quả là quyền lợi của nhân dân được giải quyết.

 • Sự xâm lược của các nước tư bản thực dân phương Tây: Thực dân phương Tây đẩy mạnh thực hiện xâm lược các nước phương Đông.
 • Các phong trào đấu tranh của công dân các nước tư bản: Anh, Pháp, Mĩ, Nhật diễn ra ngày càng mạnh mẽ dẫn tới sự hình thành của các tổ chức quốc tế của công nhân.
 • Sự phát triển của văn học, nghệ thuật, khoa học, kĩ thuật: tạo ra nhiều máy móc, công cụ mới, phát minh ra nhiều định luật mới về vật lí, sinh học, hóa học,… các nhà văn, họa sẽ với nhiều tác phẩm nổi tiếng xuất hiện,…
 • Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918): Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa giữa 2 phe quân sự đối lập: Phe Liên minh và phe Hiệp ước. Cuộc chiến đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề, bản đồ chính trị thế giới thay đổi. Nổi bật nhất trong chiến tranh thế giới thứ nhất là sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã đánh những dấu mốc quan trọng cho cục diện chính trị trên thế giới.

Bài 3 (trang 74 SGK Lịch sử 8)

Bài này học sinh tự sưu tầm nhé.

Lịch sử 8 Bài 14 giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững kiến thức lịch sử thế giới từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Lịch sử 8 chương IV trang 74.

Việc soạn Sử 8 Bài 14 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Khi giáo viên ở trên lớp giảng tới bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến thức hơn so với những bạn chưa soạn bài.

Lý thuyết Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Thời gian Sự kiện Kết quả
8-1566 Cách mạng Hà Lan Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha
1640-1688 Cách mạng tư sản Anh Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, đem lại quyền lợi cho quý tộc mới và tư sản
1775-1783 Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ Giành độc lập, Hợp chủng quốc Hoa Kì ra đời
1789-1794 Cách mạng tư sản Pháp Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
Những năm 60 của thế kỉ XVIII Cách mạng công nghiệp Máy móc ra đời
2-1848 Tuyên ngôn của Đảng cộng sản Là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội khoa học
28-9-1864 Quốc tế thứ nhất thành lập Truyền bá học thuyết Mác
1871 Công xã Pa-ri Nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới

Cuối thế kỉ XVIII-đầu thế kỉ XIX

– Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc

– Phong trào công nhân quốc tế

– Cách mạng 1905-1907 ở Nga

– Sự hình thành các công ty độc quyền

– Các tổ chức chính trị độc lập của công nhân các nước ra đời. Quốc tế thứ hai

– Thất bại

1911 Cách mạng Tân Hợi(Trung Quốc) Thành lập Trung Hoa dân quốc
1-1868 Cuộc Duy tân Minh Trị Nhật Bản phát triển chủ nghĩa tư bản
1914-1918 Chiến tranh thế giới thứ nhất Thuộc địa được phân chia lịa

Giải bài tập SGK Lịch sử 8 Bài 14 trang 74

Bài 1 (trang 74 SGK Lịch sử 8)

Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận hiện đại và giải thích vì sao?

Gợi ý đáp án:

Lịch sử thế giới cận đại có rất nhiều sự kiện diễn ra, trong đó tiêu biểu nhất là 5 sự kiện sau:

– Thứ nhất: Cuộc cách mạng tư sản Pháp. Đây là cuộc cách mạng tư sản được đánh giá là triệt để nhất bởi nó đã đánh đổ chế độ phong kiến để thiết lập một nền cộng hòa mới.

– Thứ hai: Công xã Pa-ri. Đây là cuộc cách mạng của giai cấp vô sản đầu tiên trong lịch sử cách mạng thế giới. Cuộc cách mạng đã làm nên một điều lớn lao đó là lật đổ chính quyền tư sản để xây dựng một nhà nước mới của giai cấp vô sản. Công xã Pa-ri không chỉ có những đóng góp cho nước Nga mà còn đem lại bài học quý báu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cho nhiều nước trên thế giới.

– Thứ ba: Phong trào công nhân ở các nước tư bản phát triển mạnh mẽ. Chính các phong trào này đã dẫn tới sự thành lập nhiều tổ chức chính trị của giai cấp công nhân và sự ra đời của Quốc tế thứ hai.

– Thứ tư: Phong trào đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa ở châu Á diễn ra sổi nổi và rộng khắp. Dù hầu hết các phong trào đều thất bại nhưng đó là những nền móng cho sự phát triển của phong trào ở những giai đoạn sau này.

– Thứ năm: Chiến tranh thế giới thứ nhất. Đây là một cuộc chiến được nhân loại coi là chiến tranh phi nghĩa giữa 2 phe đối lập nhau là phe Liên Minh và phe Hiệp ước nhằm đòi chia lại thuộc địa, chia lại thế giới. Cuộc chiến tranh đã để lại nhiều hậu quả nặng nề không chỉ các nước đế quốc mà cho cả nhân loại.

Bài 2 (trang 74 SGK Lịch sử 8)

Hãy nêu nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại.

Gợi ý đáp án:

Một số nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại có thể kể đến như:

 • Sự ra đời của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Điều này đã làm cho mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến, tư sản và các tầng lớp tư sản ngày càng gay gắt. Sau đó, các cuộc cách mạng tư sản bùng nổ.
 • Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên mang ý nghĩa to lớn:

– Cách mạng Hà Lan (thế kỉ XVI) là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới đã giúp lật đổ ách thống trị của Tây Ban Nha. Từ đó, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển trên thế giới.

– Cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII) đưa nước Anh phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này lại không triệt để vì nhân dân không được hưởng quyền lợi gì.

– Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đã lật đổ ách thống trị của thực dân. Tuy nhiên, kết quả cuộc cách mạng chỉ có giai cấp tư sản và chủ nô được hưởng lợi, còn nhân dân lao động lại không được hưởng gì.

– Cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỉ XVIII): Đây là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, đánh đổ chế độ phong kiến và nền cộng hòa chuyên chính được thiết lập. Kết quả là quyền lợi của nhân dân được giải quyết.

 • Sự xâm lược của các nước tư bản thực dân phương Tây: Thực dân phương Tây đẩy mạnh thực hiện xâm lược các nước phương Đông.
 • Các phong trào đấu tranh của công dân các nước tư bản: Anh, Pháp, Mĩ, Nhật diễn ra ngày càng mạnh mẽ dẫn tới sự hình thành của các tổ chức quốc tế của công nhân.
 • Sự phát triển của văn học, nghệ thuật, khoa học, kĩ thuật: tạo ra nhiều máy móc, công cụ mới, phát minh ra nhiều định luật mới về vật lí, sinh học, hóa học,… các nhà văn, họa sẽ với nhiều tác phẩm nổi tiếng xuất hiện,…
 • Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918): Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa giữa 2 phe quân sự đối lập: Phe Liên minh và phe Hiệp ước. Cuộc chiến đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề, bản đồ chính trị thế giới thay đổi. Nổi bật nhất trong chiến tranh thế giới thứ nhất là sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã đánh những dấu mốc quan trọng cho cục diện chính trị trên thế giới.

Bài 3 (trang 74 SGK Lịch sử 8)

Bài này học sinh tự sưu tầm nhé.

Related Articles

Back to top button