Học TậpLớp 8

Địa lí 8 Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu Á

Địa lí 8 Bài 8 giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững kiến thức về về tình hình phát triển kinh tế, xã hội ở các nước châu Á. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Địa lí 8 trang 28.

Soạn Địa lí 8 Bài 8 giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức bài học hơn, tự tin giơ tay phát biểu xây dựng bài. Điều này vừa giúp các em hiểu bài hơn vừa tạo ra thiện cảm trong mắt của các thầy cô. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn tham khảo và tải tại đây.

Lý thuyết Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu Á

1. Nông nghiệp.

Nền nông nghiệp châu Á đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

– Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất.

 • Lúa gạo: 93% sản lượng lúa gạo thế giới, là cây lương thưc quan trọng nhất.
 • Lúa mì: 39% sản lượng lúa mì thế giới

– Trung Quốc, Ấn Độ là hai nước đông dân, sản xuất lương thực đủ cho tiêu dùng trong nước.

– Thái Lan và Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ nhất và thứ hai thế giới.

– Vật nuôi thay đổi theo các khu vực khí hậu: khí hậu lạnh nuôi tuần lộc, khô hạn nuôi dê, ngựa, cừu; gió mùa ẩm ướt nuôi trâu bò, lợn, gà vịt…

2. Công nghiệp.

 • Công nghiệp phát triển đa dạng nhưng chưa đều.
 • Công nghiệp khai khoáng phát triển ở nhiều nước
 • Công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo phát triển mạnh ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapo, Ấn Độ
 • Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có mặt ở nhiều nước khác nhau.

3. Dịch vụ

 • Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo là những nước có trình độ phát triển cao.
 • Các hoạt động dịch vụ đa dạng (giao thông, thương mại, du lịch), giúp nâng cao đời sống nhân dân.

Giải bài tập SGK Địa lí 8 Bài 8

Câu 1

Những thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á được biểu hiện như thế nào?

Gợi ý đáp án:

– Sản lượng gạo của toàn bộ châu lục rất cao, chiếm tới 93% sản lượng lúa gạo toàn thế giới.

– Hai nước có dân số đông nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ trước đây thường xuyên thiếu hụt lương thực, thì nay đã đủ dùng và còn thừa để xuất khẩu.

– Một số nước như Thái Lan, Việt Nam không đủ lượng thực mà hiện nay còn trở thành nước xuất khẩu lúa gạo thứ nhất thứ trên thế giới.

Câu 2

Dựa vào nguồn tài nguyên nào mà một số nước Tây Nam Á lại trở thành những nước có thu nhập cao?

Gợi ý đáp án:

Dựa vào nguồn tài nguyên dầu mỏ giàu có mà các nước Tây Nam Á trở thành những nước có thu nhập cao.

Câu 3

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy ghi tên các nước và vùng lãnh thổ đã đạt được thành tựu lớn trong phát triển nông nghiệp hoặc công nghiệp vào vở học theo mẫu bảng dưới đây:

Ngành kinh tế Nhóm nước Tên các nước và vùng lãnh thổ
Nông nghiệp – Các nước đông dân sản xuất đủ lương thực.
– Các nước xuất khẩu nhiều gạo
Công nghiệp – Cường quốc công nghiệp.
– Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới.

Gợi ý đáp án:

Ngành kinh tế Nhóm nước Tên các nước và vùng lãnh thổ
Nông nghiệp – Các nước đông dân sản xuất đủ lương thực. Trung Quốc, Ấn Độ
– Các nước xuất khẩu nhiều gạo Thái Lan, Việt Nam
Công nghiệp – Cường quốc công nghiệp. Nhật Bản
– Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới. Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan

Địa lí 8 Bài 8 giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững kiến thức về về tình hình phát triển kinh tế, xã hội ở các nước châu Á. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Địa lí 8 trang 28.

Soạn Địa lí 8 Bài 8 giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức bài học hơn, tự tin giơ tay phát biểu xây dựng bài. Điều này vừa giúp các em hiểu bài hơn vừa tạo ra thiện cảm trong mắt của các thầy cô. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn tham khảo và tải tại đây.

Lý thuyết Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu Á

1. Nông nghiệp.

Nền nông nghiệp châu Á đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

– Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất.

 • Lúa gạo: 93% sản lượng lúa gạo thế giới, là cây lương thưc quan trọng nhất.
 • Lúa mì: 39% sản lượng lúa mì thế giới

– Trung Quốc, Ấn Độ là hai nước đông dân, sản xuất lương thực đủ cho tiêu dùng trong nước.

– Thái Lan và Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ nhất và thứ hai thế giới.

– Vật nuôi thay đổi theo các khu vực khí hậu: khí hậu lạnh nuôi tuần lộc, khô hạn nuôi dê, ngựa, cừu; gió mùa ẩm ướt nuôi trâu bò, lợn, gà vịt…

2. Công nghiệp.

 • Công nghiệp phát triển đa dạng nhưng chưa đều.
 • Công nghiệp khai khoáng phát triển ở nhiều nước
 • Công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo phát triển mạnh ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapo, Ấn Độ
 • Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có mặt ở nhiều nước khác nhau.

3. Dịch vụ

 • Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo là những nước có trình độ phát triển cao.
 • Các hoạt động dịch vụ đa dạng (giao thông, thương mại, du lịch), giúp nâng cao đời sống nhân dân.

Giải bài tập SGK Địa lí 8 Bài 8

Câu 1

Những thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á được biểu hiện như thế nào?

Gợi ý đáp án:

– Sản lượng gạo của toàn bộ châu lục rất cao, chiếm tới 93% sản lượng lúa gạo toàn thế giới.

– Hai nước có dân số đông nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ trước đây thường xuyên thiếu hụt lương thực, thì nay đã đủ dùng và còn thừa để xuất khẩu.

– Một số nước như Thái Lan, Việt Nam không đủ lượng thực mà hiện nay còn trở thành nước xuất khẩu lúa gạo thứ nhất thứ trên thế giới.

Câu 2

Dựa vào nguồn tài nguyên nào mà một số nước Tây Nam Á lại trở thành những nước có thu nhập cao?

Gợi ý đáp án:

Dựa vào nguồn tài nguyên dầu mỏ giàu có mà các nước Tây Nam Á trở thành những nước có thu nhập cao.

Câu 3

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy ghi tên các nước và vùng lãnh thổ đã đạt được thành tựu lớn trong phát triển nông nghiệp hoặc công nghiệp vào vở học theo mẫu bảng dưới đây:

Ngành kinh tế Nhóm nước Tên các nước và vùng lãnh thổ
Nông nghiệp – Các nước đông dân sản xuất đủ lương thực.
– Các nước xuất khẩu nhiều gạo
Công nghiệp – Cường quốc công nghiệp.
– Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới.

Gợi ý đáp án:

Ngành kinh tế Nhóm nước Tên các nước và vùng lãnh thổ
Nông nghiệp – Các nước đông dân sản xuất đủ lương thực. Trung Quốc, Ấn Độ
– Các nước xuất khẩu nhiều gạo Thái Lan, Việt Nam
Công nghiệp – Cường quốc công nghiệp. Nhật Bản
– Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới. Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan

Related Articles

Back to top button