Học TậpLớp 4

Chính tả bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu trang 5

Chính tả bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu trang 5 hướng dẫn các em học sinh nắm vững kiến thức về nghe, viết đúng bài chính tả, trình bày đúng. Đồng thời, giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án chính tả tuần 1 Tiếng Việt 4 tập 1 cho học sinh của mình.

Bên cạnh đó, còn có thể tham khảo bài Tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Mẹ ốm của tuần 1 Tiếng Việt 4 tập một. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của BBBZ:

Hướng dẫn giải Chính tả SGK Tiếng Việt 4 tập 1 trang 5, 6

Câu 1 (trang 5 SGK Tiếng Việt 4 tập 1)

Nghe – viết: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (từ Một hôm … đến vẫn khóc)

Trả lời:

Một hôm, qua một vùng cỏ xước xanh dài, tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Đi vào bước nữa, tôi gặp chị Nhà Trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội.

Chị Nhà Trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phấn, như mới lột. Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn. Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được xa. Tôi đến gần, chị Nhà Trò vẫn khóc.

Câu 2 (trang 5,6 SGK Tiếng Việt 4 tập 1)

Điền vào chỗ trống:

a) l hay n?

Không thể …ẫn chị Chấm với bất cứ người nào khác. Chị có một thân hình …ở nang rất cân đối. Hai tay béo …ẳn, chắc …ịch. Đôi …ông mày không tỉa bao giờ. Mọc …òa xòa tự nhiên. …àm cho đôi mắt sắc sảo của chị dịu hẳn đi.

 Theo Đào Vũ

b) an hay ang?

– Mấy chú ng… con dàn hàng ng… lạch bạch đi kiếm mồi.

– Lá bàng đang đỏ ngọn cây
Sếu gi… m… lạnh đang bay ng…. trời

TỐ HỮU

Trả lời:

a) l hay n như sau:

“Không thể lẫn chị Chấm với bất cứ người nào khác. Chị có một thân hình nnang rất cân đối. Hai tay béo lẳn, chắc nịch. Đôi lông mày không tỉa bao giờ. Mọc lòa xòa tự nhiên. Làm cho đôi mắt sắc sảo của chị dịu hẳn đi.

b) an hay ang

– Mấy chú ngan con dàn hàng ngang lạch bạch đi kiếm mồi.

– Lá bàng đang đỏ ngọn cây.
Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời.

Câu 3 (trang 6 SGK Tiếng Việt 4 tập 1)

Giải các câu đố sau:

a. Tên một vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n:

Muốn tìm nam, bắc, đông, tây
Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào.

(Là cái gì?)

b. Tên một loài hoa chứa tiếng có vần an hoặc ang:

Hoa gì trắng xóa núi đồi
Bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân?

(Là hoa gì?)

Trả lời:

a) là cái la bàn

b) là hoa ban

Chính tả bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu trang 5 hướng dẫn các em học sinh nắm vững kiến thức về nghe, viết đúng bài chính tả, trình bày đúng. Đồng thời, giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án chính tả tuần 1 Tiếng Việt 4 tập 1 cho học sinh của mình.

Bên cạnh đó, còn có thể tham khảo bài Tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Mẹ ốm của tuần 1 Tiếng Việt 4 tập một. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của BBBZ:

Hướng dẫn giải Chính tả SGK Tiếng Việt 4 tập 1 trang 5, 6

Câu 1 (trang 5 SGK Tiếng Việt 4 tập 1)

Nghe – viết: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (từ Một hôm … đến vẫn khóc)

Trả lời:

Một hôm, qua một vùng cỏ xước xanh dài, tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Đi vào bước nữa, tôi gặp chị Nhà Trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội.

Chị Nhà Trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phấn, như mới lột. Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn. Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được xa. Tôi đến gần, chị Nhà Trò vẫn khóc.

Câu 2 (trang 5,6 SGK Tiếng Việt 4 tập 1)

Điền vào chỗ trống:

a) l hay n?

Không thể …ẫn chị Chấm với bất cứ người nào khác. Chị có một thân hình …ở nang rất cân đối. Hai tay béo …ẳn, chắc …ịch. Đôi …ông mày không tỉa bao giờ. Mọc …òa xòa tự nhiên. …àm cho đôi mắt sắc sảo của chị dịu hẳn đi.

 Theo Đào Vũ

b) an hay ang?

– Mấy chú ng… con dàn hàng ng… lạch bạch đi kiếm mồi.

– Lá bàng đang đỏ ngọn cây
Sếu gi… m… lạnh đang bay ng…. trời

TỐ HỮU

Trả lời:

a) l hay n như sau:

“Không thể lẫn chị Chấm với bất cứ người nào khác. Chị có một thân hình nnang rất cân đối. Hai tay béo lẳn, chắc nịch. Đôi lông mày không tỉa bao giờ. Mọc lòa xòa tự nhiên. Làm cho đôi mắt sắc sảo của chị dịu hẳn đi.

b) an hay ang

– Mấy chú ngan con dàn hàng ngang lạch bạch đi kiếm mồi.

– Lá bàng đang đỏ ngọn cây.
Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời.

Câu 3 (trang 6 SGK Tiếng Việt 4 tập 1)

Giải các câu đố sau:

a. Tên một vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n:

Muốn tìm nam, bắc, đông, tây
Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào.

(Là cái gì?)

b. Tên một loài hoa chứa tiếng có vần an hoặc ang:

Hoa gì trắng xóa núi đồi
Bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân?

(Là hoa gì?)

Trả lời:

a) là cái la bàn

b) là hoa ban

Related Articles

Back to top button