Học TậpLớp 3

Chính tả bài Chơi chuyền trang 10

Chính tả bài Chơi chuyền trang 10 hướng dẫn các em học sinh nắm vững kiến thức về nghe, viết đúng bài chính tả, trình bày đúng. Đồng thời cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn bài cho học sinh của mình.

Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm bài chính tả Cậu bé thông minh – Tuần 1 Tiếng Việt 3 tập 1. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của BBBZ:

Hướng dẫn giải Chính tả SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 10, 11

Câu 1 (trang 10 SGK Tiếng Việt 3 tập 1)

Nghe – viết:

Chơi chuyền

“Chuyền chuyền một
Một, một đôi
Chuyền chuyền hai
Hai, hai đôi”
Mắt sáng ngời
Theo hòn cuội
Tay mềm mại
Vơ que chuyền.

Mai lớn lên
Vào nhà máy
Công nhân mới
Giữa dây chuyền
Đón bạn trên
Chuyền bạn dưới
Mắt không mỏi
Tay không rời
Chuyền dẻo dai
Chuyền chuyền mãi…

THÁI HOÀNG LINH

– Trong bài thơ trên, những chữ đầu dòng được viết thế nào?

Gợi ý trả lời:

Những chữ đầu dòng trong bài thơ trên đều viết hoa.

Câu 2 (trang 10 SGK Tiếng Việt 3 tập 1)

Điền vào chỗ trống ao hay oao?

ngọt ng…., mèo kêu ng ng…., ng ngán

Gợi ý trả lời:

ngọt ng ào , mèo kêu ng oao ng oao , ng ao ngán

Câu 3 (trang 10, 11 SGK Tiếng Việt 3 tập 1)

Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

 • Cùng nghĩa với hiền: ….
 • Không chìm dưới nước:
 • Vật dùng để cắt cỏ, gặt lúa:

b) Chứa tiếng có vần an hay ang, có nghĩa như sau:

 • Trái nghĩa với dọc: ….
 • Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì thiếu nước: ….
 • Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc: ….

Gợi ý trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

 • Cùng nghĩa với hiền: lành
 • Không chìm dưới nước: nổi
 • Vật dùng để cắt cỏ, gặt lúa: liềm

b) Chứa tiếng có vần an hay ang, có nghĩa như sau:

 • Trái nghĩa với dọc: ngang
 • Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì thiếu nước: hạn hán
 • Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc: đàn

Chính tả bài Chơi chuyền trang 10 hướng dẫn các em học sinh nắm vững kiến thức về nghe, viết đúng bài chính tả, trình bày đúng. Đồng thời cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn bài cho học sinh của mình.

Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm bài chính tả Cậu bé thông minh – Tuần 1 Tiếng Việt 3 tập 1. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của BBBZ:

Hướng dẫn giải Chính tả SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 10, 11

Câu 1 (trang 10 SGK Tiếng Việt 3 tập 1)

Nghe – viết:

Chơi chuyền

“Chuyền chuyền một
Một, một đôi
Chuyền chuyền hai
Hai, hai đôi”
Mắt sáng ngời
Theo hòn cuội
Tay mềm mại
Vơ que chuyền.

Mai lớn lên
Vào nhà máy
Công nhân mới
Giữa dây chuyền
Đón bạn trên
Chuyền bạn dưới
Mắt không mỏi
Tay không rời
Chuyền dẻo dai
Chuyền chuyền mãi…

THÁI HOÀNG LINH

– Trong bài thơ trên, những chữ đầu dòng được viết thế nào?

Gợi ý trả lời:

Những chữ đầu dòng trong bài thơ trên đều viết hoa.

Câu 2 (trang 10 SGK Tiếng Việt 3 tập 1)

Điền vào chỗ trống ao hay oao?

ngọt ng…., mèo kêu ng ng…., ng ngán

Gợi ý trả lời:

ngọt ng ào , mèo kêu ng oao ng oao , ng ao ngán

Câu 3 (trang 10, 11 SGK Tiếng Việt 3 tập 1)

Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

 • Cùng nghĩa với hiền: ….
 • Không chìm dưới nước:
 • Vật dùng để cắt cỏ, gặt lúa:

b) Chứa tiếng có vần an hay ang, có nghĩa như sau:

 • Trái nghĩa với dọc: ….
 • Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì thiếu nước: ….
 • Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc: ….

Gợi ý trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

 • Cùng nghĩa với hiền: lành
 • Không chìm dưới nước: nổi
 • Vật dùng để cắt cỏ, gặt lúa: liềm

b) Chứa tiếng có vần an hay ang, có nghĩa như sau:

 • Trái nghĩa với dọc: ngang
 • Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì thiếu nước: hạn hán
 • Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc: đàn

Related Articles

Back to top button